GRAND PRIX SMEDEREVO

Ovde možete preuzeti listu takmičara i pogledati videa Grand Prix 2022
I i II etape takmičenja na YouTube

Predstavljamo takmičare koji su prošli u II etapu takmičenja
I Kategorija
YUQIAO CHEN, Pattaya, China, Prof. Irina Novikova
IV kategorija
MITSURU YAMAKAWA, Japan
TING WANG, Shaanxi, China

Grand Prix Smederevo

Ovde možete preuzeti listu takmičara i pogledati videa Grand Prix 2022
I i II etape takmičenja na YouTube

Predstavljamo takmičare koji su prošli u II etapu takmičenja
I Kategorija
YUQIAO CHEN, Pattaya, China, Prof. Irina Novikova
IV kategorija
MITSURU YAMAKAWA, Japan
TING WANG, Shaanxi, China