KAMERNA MUZIKA

Poslednji dan za prijavu: 8. Maj 2024!

Pravo na prijavu imaju ansambli:

° Klavirski duo
° Klavir šestoručno, osmoručno i više...
° Sastavi sa klavirom
° Sastavi bez klavira

U ovoj kategoriji dozvoljeno je sviranje iz nota
Program: jedna ili više kompozicija po slobodnom izboru

KategorijaUzrastProgram
Baby kategorijarođeni 2016. i mlađiSlobodan program do 5 minuta
I kategorijarođeni 2014. i mlađiSlobodan program do 5 minuta
II kategorijarođeni 2012. i mlađiSlobodan program do 8 minuta
III kategorijarođeni 2009. i mlađiSlobodan program do 10 minuta
IV kategorijarođeni 2005. i mlađiSlobodan program do 15 minuta
V kategorijarođeni 2000. i mlađiSlobodan program do 20 minuta
VI kategorijaUmetnička, bez ograničenja starostiSlobodan program do 30 minuta

BITNE INFORMACIJE

Za takmičenje ke potrebno dostaviti:
Popunjenu prijavu
Dokaz o izvršenoj uplati
Izvod iz matične knjige rođenih
Link do Youtube snimka koji je postavljen Unlisted (vidljiv sam osobama koje imaju link) ili Pubic. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

U kadru je potrebno da se istovremeno vide klavir, lice i ruke izvođača. Takođe je potrebno da program bude naveden u opisu videa.

Najkasniji rok za prijavljivanje  je u danu naznačenom kao poslednji dan prijavljivanja

Prijavljuje se online prijavom na sajtu ili na e-mail takmicenjesmederevo@gmail.com

– 2200 dinara ( 20 eur)  po članu sastava; 5400 dinara (50 eur) za sastave od 3 ili više članova – I, II, III, IV, V kategorija.
– 3200 dinara (30 eur) po članu sastava; 8400 dinara (80 eur) za sastave od 3 ili više članova – VI kategorija.

-Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

56:Intermediary: BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia

KAMERNA MUZIKA

Poslednji dan za prijavu: 8. Maj!

Pravo na prijavu imaju ansambli:

° Klavirski duo
° Klavir šestoručno, osmoručno i više...
° Sastavi sa klavirom
° Sastavi bez klavira

U ovoj kategoriji dozvoljeno je sviranje iz nota
Program: jedna ili više kompozicija po slobodnom izboru

KategorijaUzrastProgram
Baby kategorijarođeni 2016. i mlađiProgram do 5 minuta
I kategorijarođeni 2014. i mlađiProgram do 5 minuta
II kategorijarođeni 2012. i mlađiProgram do 8 minuta
III kategorijarođeni 2009. i mlađiProgram do 10 minuta
IV kategorijarođeni 2005. i mlađiProgram do 15 minuta
V kategorijarođeni 2000. i mlađi Program do 20 minuta
VI kategorijaUmetnička, bez ograničenja starostiProgram do 30 minuta

BITNE INFORMACIJE

Za takmičenje je potrebno dostaviti:
– Popunjenu prijavu
– Dokaz o izvršenoj uplati
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Link do Youtube snimka koji je postavljen Unlisted (vidljiv sam osobama koje imaju link) ili Pubic. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

U kadru je potrebno da se istovremeno vide klavir, lice i ruke izvođača. Takođe je potrebno da program bude naveden u opisu videa.

Najkasniji rok za prijavljivanje  je u danu naznačenom kao poslednji dan prijavljivanja

Prijavljuje se online prijavom na sajtu ili na e-mail   takmicenjesmederevo@gmail.com

– 2200 dinara ( 20 eur)  po članu sastava; 5400 dinara (50 eur) za sastave od 3 ili više članova – I, II, III, IV, V kategorija.
– 3200 dinara (30 eur) po članu sastava; 8400 dinara (80 eur) za sastave od 3 ili više članova – VI kategorija.

-Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

56:Intermediary: BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia