PROFESOR & UČENIK

Rok za prijavu: 30. april 2023

° Pravo učešća imaju sastavi profesora i učenika.
° U ovoj disciplini nije obavezno da članovi sastava moraju da sviraju klavir, tako da sastav može sadržati klavir i druge instrumente/glas.

° Kategorija biće određena uzrastom najstarijeg učenika.

° Nije obavezno da ni jedan član sastava svira klavir

KategorijaUzrastProgram
Baby kategorijarođeni 2016. i mlađiSlobodan program do 5 minuta
I kategorijarođeni 2013. i mlađiSlobodan program do 5 minuta
II kategorijarođeni 2010. i mlađiSlobodan program do 8 minuta
III kategorijarođeni 2007. i mlađiSlobodan program do 10 minuta
IV kategorijarođeni 2004. i mlađiSlobodan program do 15 minuta
V kategorijarođeni 1999. i mlađiSlobodan program do 15 minuta
VI kategorijaUmetnička, bez ograničenja starostiSlobodan program do 30 minuta

BITNE INFORMACIJE

Za takmičenje ke potrebno dostaviti:
Popunjenu prijavu
Dokaz o izvršenoj uplati
Izvod iz matične knjige rođenih
Link do Youtube snimka koji je postavljen Unlisted (vidljiv sam osobama koje imaju link) ili Pubic. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

U kadru je potrebno da se istovremeno vide klavir, lice i ruke izvođača. Takođe je potrebno da program bude naveden u opisu videa.

Rok za prijavljivanje je 30. aprila 2023. godine

Prijavljuje se online prijavom na sajtu ili na e-mail takmicenjesmederevo@gmail.com

– 2200 dinara ( 20 eur)  po članu sastava; 5400 dinara (50 eur) za sastave od 3 ili više članova – Baby, I, II, III, IV kategorija.
– 3200 dinara (30 eur) po članu sastava; 8400 dinara (80 eur) za sastave od 3 ili više članova – V kategorija.

-Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

56:Intermediary: BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia

PROFESOR & UČENIK

Rok za prijavu: 30. april 2023

° Pravo učešća imaju sastavi profesora i učenika.

° U ovoj disciplini nije obavezno da članovi sastava moraju da sviraju klavir, tako da sastav može sadržati klavir i druge instrumente/glas.

° Kategorija biće određena uzrastom najstarijeg učenika

° Nije obavezno da ni jedan član sastava svira klavir

KategorijaUzrastProgram
Baby kategorijarođeni 2016. i mlađiProgram do 5 minuta
I kategorijarođeni 2013. i mlađiProgram do 5 minuta
II kategorijarođeni 2010. i mlađiProgram do 8 minuta
III kategorijarođeni 2007. i mlađiProgram do 10 minuta
IV kategorijarođeni 2004. i mlađiProgram do 15 minuta
V kategorijarođeni 1999. i mlađiProgram do 15 minuta
VI kategorijaUmetnička, bez ograničenja starostiProgram do 30 minuta

BITNE INFORMACIJE

Za takmičenje je potrebno dostaviti:
– Popunjenu prijavu
– Dokaz o izvršenoj uplati
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Link do Youtube snimka koji je postavljen Unlisted (vidljiv sam osobama koje imaju link) ili Pubic. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

U kadru je potrebno da se istovremeno vide klavir, lice i ruke izvođača. Takođe je potrebno da program bude naveden u opisu videa.

Rok za prijavljivanje  je do 30. aprila 2023. godine

Prijavljuje se online prijavom na sajtu ili na e-mail takmicenjesmederevo@gmail.com

– 2200 dinara ( 20 eur)  po članu sastava; 5400 dinara (50 eur) za sastave od 3 ili više članova – Baby, I, II, III, IV kategorija.
– 3200 dinara (30 eur) po članu sastava; 8400 dinara (80 eur) za sastave od 3 ili više članova – V kategorija.

-Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

56:Intermediary: BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia