POPULARNA MUZIKA

Poslednji dan za prijavu: 8. Maj 2024!

SEKCIJE DISCIPLINE POPULARNA MUZIKA:
A- Zabavna, popularna ili klasična muzika
B- Jazz muzika

A - ZABAVNA, POPULARNA ILI KLASIČNA MUZIKA

° Na takmičenju imaju pravo učešća izvođači koji ne pohađaju muzičke škole, univerzitete ili konzervatorijume.

° Takmičari izvode slobodan program zabavne, popularne ili klasične muzike.

° Takmičari mogu navesti dužinu sviranja instrumenta u polju
Vaša poruka u Prijavi na sajtu

° Sastav učenika ima takođe pravo učešća
° Nije obavezno da ni jedan član sastava svira klavir

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

B- JAZZ MUZIKA

° Na takmičenju imaju pravo učešća izvođači koji mogu da pohađaju muzičke škole, univerzitete ili konzervatorijume.

° Takmičari izvode slobodan program jazz muzike.

° Sastav učenika ima takođe pravo učešća
° Nije obavezno da ni jedan član sastava svira klavir

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

KategorijaUzrastProgram
I
kategorija
rođeni 2015. i mlađiSlobodan program do 5 minuta
II kategorijarođeni 2010. i mlađiSlobodan program do 7 minuta
III kategorijarođeni 2005. i mlađiSlobodan program do 10 minuta
IV kategorijabez starosnih granicaSlobodan program do 10 minuta
Za takmičenje ke potrebno dostaviti:
Popunjenu prijavu
Dokaz o izvršenoj uplati
Izvod iz matične knjige rođenih
Link do Youtube snimka koji je postavljen Unlisted (vidljiv sam osobama koje imaju link) ili Pubic. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

U kadru je potrebno da se istovremeno vide klavir, lice i ruke izvođača. Takođe je potrebno da program bude naveden u opisu videa.

Najkasniji rok za prijavljivanje  je u danu naznačenom kao poslednji dan prijavljivanja

Prijavljuje se online prijavom na sajtu ili na e-mail takmicenjesmederevo@gmail.com

-Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

56:Intermediary: BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia

POPULARNA MUZIKA

Poslednji dan za prijavu: 8. Maj!

SEKCIJE DISCIPLINE POPULARNA MUZIKA:
A- Zabavna, popularna ili klasična muzika
B- Jazz muzika

A - ZABAVNA, POPULARNA ILI KLASIČNA MUZIKA

° Na takmičenju imaju pravo učešća izvođači koji ne pohađaju muzičke škole, univerzitete ili konzervatorijume.

° Takmičari izvode slobodan program zabavne, popularne ili klasične muzike.

° Takmičari mogu navesti dužinu sviranja instrumenta u polju Vaša poruka u Prijavi na sajtu

° Sastav učenika ima takođe pravo učešća
° Nije obavezno da ni jedan član sastava svira klavir

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

B- JAZZ MUZIKA

° Na takmičenju imaju pravo učešća izvođači koji mogu da pohađaju muzičke škole, univerzitete ili konzervatorijume.

° Takmičari izvode slobodan program jazz muzike.

° Sastav učenika ima takođe pravo učešća
° Nije obavezno da ni jedan član sastava svira klavir

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

KategorijaUzrastProgram
I
kategorija
rođeni 2015. i mlađiSlobodan program do 5 minuta
II kategorijarođeni 2010. i mlađiSlobodan program do 7 minuta
III kategorijarođeni 2005. i mlađiSlobodan program do 10 minuta
IV kategorijabez starosnih granicaSlobodan program do 10 minuta

BITNE INFORMACIJE

Za takmičenje je potrebno dostaviti:
– Popunjenu prijavu
– Dokaz o izvršenoj uplati
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Link do Youtube snimka koji je postavljen Unlisted (vidljiv sam osobama koje imaju link) ili Pubic. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

U kadru je potrebno da se istovremeno vide klavir, lice i ruke izvođača. Takođe je potrebno da program bude naveden u opisu videa.

Najkasniji rok za prijavljivanje  je u danu naznačenom kao poslednji dan prijavljivanja

Prijavljuje se online prijavom na sajtu ili na e-mail takmicenjesmederevo@gmail.com

-Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

56:Intermediary: BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia