POPULARNA MUZIKA

Rok za prijavu: 30. april 2022 

° Na takmičenju imaju pravo učešća izvođači koji nisu pohađali muzičke škole, univerzitete ili konzervatorijume.

° Takmičari izvode slobodan program klasične, popularne ili jazz muzike.

° Sastav učenika ima takođe pravo učešća
° Nije obavezno da ni jedan član sastava svira klavir

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

KategorijaUzrastProgram
I kategorijarođeni 2013. i mlađiSlobodan program do 5 minuta
II kategorijarođeni 2008. i mlađiSlobodan program do 7 minuta
III kategorijarođeni 2003. i mlađiSlobodan program do 10 minuta
IV kategorijabez starosnih granicaProgram do 10 minuta

BITNE INFORMACIJE

Za takmičenje ke potrebno dostaviti:
Popunjenu prijavu
Dokaz o izvršenoj uplati
Izvod iz matične knjige rođenih
Link do Youtube snimka koji je postavljen Unlisted (vidljiv sam osobama koje imaju link) ili Pubic. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

U kadru je potrebno da se istovremeno vide klavir, lice i ruke izvođača. Takođe je potrebno da program bude naveden u opisu videa.

Rok za prijavljivanje produžen je do 30. aprila 2022. godine

Prijavljuje se online prijavom na sajtu ili na e-mail: takmicenjesmederevo@gmail.com

-Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

56:Intermediary: BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia

POPULARNA MUZIKA

Rok za prijavu: 30. april 2022

° Na takmičenju imaju pravo učešća izvođači koji nisu pohađali muzičke škole, univerzitete ili konzervatorijume.

° Takmičari izvode slobodan program klasične, popularne ili jazz muzike.

° Sastav učenika ima takođe pravo učešća
° Nije obavezno da ni jedan član sastava svira klavir

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


Kategorija
I kategorija
II kategorija
III kategorija
IV kategorija
Uzrast: godina rođenja i mlađi
2013.
2008.
2003.
Bez starosne granice

Program
Do 5 min
Do 7 min
Do 10 min
Do 10 min

BITNE INFORMACIJE

Za takmičenje je potrebno dostaviti:
– Popunjenu prijavu
– Dokaz o izvršenoj uplati
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Link do Youtube snimka koji je postavljen Unlisted (vidljiv sam osobama koje imaju link) ili Pubic. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

U kadru je potrebno da se istovremeno vide klavir, lice i ruke izvođača. Takođe je potrebno da program bude naveden u opisu videa.

Rok za prijavljivanje produžen je do 30. aprila 2022. godine

Prijavljuje se online prijavom na sajtu ili na e-mail: takmicenjesmederevo@gmail.com

-Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

56:Intermediary: BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia