UPOREDNI KLAVIR

Poslednji dan za prijavu: 8. Maj 2024!

° Kandidati koji uče solo ili etno pevanje,
ili sviraju drugi instrument u srednjoj školi

° U cilju usklađivanja različitih uzrasta takmičara u disciplini Uporedni klavir, kategorije takmičara srednje škole biće po razredima, ne po godinama rođenja

° ° Ansambli učenika ili studenata takođe imaju pravo učešća ° °

° U ovoj kategoriji dozvoljeno je sviranje iz nota

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

KategorijaUzrastProgram
I kategorijaOsnovna muzička školaSlobodan program do 5 minuta
II kategorijaSrednja muzička škola, 1. i 2. razredSlobodan program do 7 minuta
III kategorijaSrednja muzička škola, 3. i 4. razredProgram do 8 minuta
Za takmičenje ke potrebno dostaviti:
Popunjenu prijavu
Dokaz o izvršenoj uplati
Izvod iz matične knjige rođenih
Link do Youtube snimka koji je postavljen Unlisted (vidljiv sam osobama koje imaju link) ili Pubic. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

U kadru je potrebno da se istovremeno vide klavir, lice i ruke izvođača. Takođe je potrebno da program bude naveden u opisu videa.

Najkasniji rok za prijavljivanje  je u danu naznačenom kao poslednji dan prijavljivanja

Prijavljuje se online prijavom na sajtu ili na e-mail takmicenjesmederevo@gmail.com

-Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

56:Intermediary: BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia

UPOREDNI KLAVIR

Poslednji dan za prijavu: 8. Maj!

° Kandidati koji uče solo ili etno pevanje,
ili sviraju drugi instrument u srednjoj školi

° U cilju usklađivanja različitih uzrasta takmičara u disciplini Uporedni klavir, kategorije takmičara srednje škole biće po razredima, ne po godinama rođenja

° ° Ansambli učenika ili studenata takođe imaju pravo učešća ° °

° U ovoj kategoriji dozvoljeno je sviranje iz nota

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

KategorijaUzrastProgram
kat. IOsnovna muzička školado
5 min.
kat. IISrednja muzička škola
1. i 2. razred
do
7 min.
kat. IIISrednja muzička škola
3. i 4. razred
do
8 min.

Za takmičenje je potrebno dostaviti:
– Popunjenu prijavu
– Dokaz o izvršenoj uplati
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Link do Youtube snimka koji je postavljen Unlisted (vidljiv sam osobama koje imaju link) ili Pubic. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

U kadru je potrebno da se istovremeno vide klavir, lice i ruke izvođača. Takođe je potrebno da program bude naveden u opisu videa.

Najkasniji rok za prijavljivanje  je u danu naznačenom kao poslednji dan prijavljivanja

Prijavljuje se online prijavom na sajtu ili na e-mail takmicenjesmederevo@gmail.com

-Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

56:Intermediary: BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia