KOMPOZICIJA

Rok za prijavu: 30. april 2022 

Oblasti discipline KOMPOZICIJA :
A- Klasična akustična muzika
B- Klasična elektronska muzika
C- Filmska muzika

A-Klasična akustična muzika

Kompozicija bi trebalo biti napisana i izvedena na akustičnim instrumentima
-------------------------------------------------------------

B- Klasična elektronska muzika

Kompozicija bi trebalo biti napisana i izvedena koristeći elektroniku
----------------------------------------------------------------

C- Filmska muzika

Kompozicija bi trebalo biti napisana i izvedena za film, video igrice, reklame ili slične medijske sadržaje

Maksimalna dužina kompozicije je:
° do 8 minuta za I kategoriju
° do 15 minuta za II, III i IV kategoriju

° Snimljene kompozicije se šalju u mp3 formatu e-mailom na
compositionsd@gmail.com ako ne prelaze 5mb,
ili preko WeTransfer-a (sajt za prenos velikih fajlova).

° I kategorija može dostaviti note ili snimak
° II, III i IV kategorija moraju dostaviti i note i snimak

° Note se šalju u pdf formatu
° Snimak se šalje u mp3 formatu

° U ovoj kategoriji nije potrebno dostaviti You-tube link,
osim ukoliko postoji video snimak kompozicije.
U tom slučaju se može dostaviti umesto mp3 snimka
ili se mogu dostaviti i link i mp3 snimak

Takođe kompozicije se mogu postaviti
na www.soundcloud.com
i link poslati na compositionsd@gmail.com

KategorijaUzrast Kompozicija
I kategorijaUčenici OMŠ, 2007. i mlađiKompozicija do 8 minuta
II kategorijaUčenici SMŠ, 2003. i mlađiKompozicija do 15 minuta
III kategorijaStudenti univerzitetaKompozicija do 15 minuta
IV kategorijaUmetnička, bez ograničenja starostiKompozicija do 15 minuta

BITNE INFORMACIJE

Za takmičenje je potrebno dostaviti:
Popunjenu prijavu
Dokaz o izvršenoj uplati
Izvod iz matične knjige rođenih ili pasoš

U ovoj kategoriji nije potrebno dostaviti You-tube link, osim ukoliko postoji video snimak kompozicije.
U tom slučaju se može dostaviti umesto mp3 snimka ili se mogu dostaviti i link i mp3 snimak.
I kategorija može dostaviti ili You tube link, ili mp3 snimak, ili note u pdf formatu.
Takođe je potrebno da naziv kompozicije bude naveden u opisu videa.

Rok za prijavljivanje  je do 30. aprila 2023. godine

Prijavljuje se online prijavom na sajtu
ili na e-mail   takmicenjesmederevo@gmail.com

2500 rsd ( 35 €) 

Strani državljani plaćaju cenu navedenu u evrima

Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom
Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo ,
primalac ULJUS   

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom
Kotizacija zatakmičenje Smederevo  

56:Intermediary: BCITITMM 
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia

Učesnici iz inostranstva mogu platiti PayPal-om uplatom preko sajta ili na branislavasd@gmail.com

KOMPOZICIJA

Rok za prijavu: 30. april 2022

Oblasti discipline KOMPOZICIJA :

A-Klasična akustična muzika

Kompozicija bi trebalo biti napisana i izvedena na akustičnim instrumentima
------------------------------------

B- Klasična elektronska muzika

Kompozicija bi trebalo biti napisana i izvedena koristeći elektroniku
-----------------------------------

C- Filmska muzika

Kompozicija bi trebalo biti napisana i izvedena za film, video igrice, reklame ili slične medijske sadržaje

Maksimalna dužina kompozicije je:
° do 8 minuta za I kategoriju
° do 15 minuta za II, III i IV kategoriju

° Snimljene kompozicije se šalju u mp3 formatu e-mailom na compositionsd@gmail.com ako ne prelaze 5mb, ili preko WeTransfer-a (sajt za prenos velikih fajlova).

° I kategorija može dostaviti note ili snimak
° II, III i IV kategorija moraju dostaviti i note i snimak

° Note se šalju u pdf formatu
° Snimak se šalje u mp3 formatu

° U ovoj kategoriji nije potrebno dostaviti You-tube link, osim ukoliko postoji video snimak kompozicije. U tom slučaju se može dostaviti umesto mp3 snimka ili se mogu dostaviti i link i mp3 snimak

Takođe kompozicije se mogu postaviti na www.soundcloud.com i link poslati na compositionsd@gmail.com

Kategorija
I kategorija
II kategorija
III kategorija
IV kategorija
Uzrast
Učenici OMŠ 2007. i mlađi
Učenici SMŠ 2003. i mlađi
Studenti univerziteta
Bez starosne granice
Kompozicija
Do 8 min
Do 15 min
Do 15 min
Do 15 min

BITNE INFORMACIJE

Za takmičenje je potrebno dostaviti:
Popunjenu prijavu
Dokaz o izvršenoj uplati
Izvod iz matične knjige rođenih ili pasoš

U ovoj kategoriji nije potrebno dostaviti You-tube link, osim ukoliko postoji video snimak kompozicije.
U tom slučaju se može dostaviti umesto mp3 snimka ili se mogu dostaviti i link i mp3 snimak.
I kategorija može dostaviti ili You tube link, ili mp3 snimak, ili note u pdf formatu.
Takođe je potrebno da naziv kompozicije bude naveden u opisu videa.

Rok za prijavljivanje  je do 30. aprila 2023. godine

Prijavljuje se online prijavom na sajtu
ili na e-mail   takmicenjesmederevo@gmail.com

2500 rsd ( 35 €) 

Strani državljani plaćaju cenu navedenu u evrima

Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj: 160-495083-91 sa naznakom
Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo ,
primalac ULJUS   

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom
Kotizacija zatakmičenje Smederevo  

56:Intermediary: BCITITMM 
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia

Učesnici iz inostranstva mogu platiti PayPal-om uplatom preko sajta ili na branislavasd@gmail.com