GRAND PRIX SMEDEREVO

*2024*

Ovde možete preuzeti listu takmičara i pogledati videa Grand Prix 2024
I i II etape takmičenja na YouTube

Predstavljamo takmičare koji su prošli u II etapu takmičenja

II kategorija
TZU-CHIEH HUANG, Taichung City, Taiwan
Professor Fang-Ing Sheu

III kategorija
VASILIJE BASARAB , Belgrade, Serbia
Professor Nataša Mitrović

Grand Prix Smederevo

2024

Predstavljamo takmičare koji su prošli u II etapu takmičenja

II kategorija
TZU-CHIEH HUANG, Taichung City, Taiwan
Professor Fang-Ing Sheu

III kategorija
VASILIJE BASARAB , Belgrade, Serbia
Professor Nataša Mitrović

Ovde možete preuzeti listu takmičara i pogledati videa
Grand Prix 2024
I i II etape takmičenja na YouTube